Zgodovina

GŠSB

Zametki bistriške glasbene šole segajo v obdobje med letoma 1946 – 1949, ko se je sprva – na pobudo gospoda Oskarja Štakula in pod okriljem DPD Svoboda v Slovenski Bistrici – pričelo z organiziranim poučevanjem violine, klavirja in glasbene teorije, leta 1949 pa z objavo razpisa za sprejem v 1. in 2. letnik glasbene šole, ko je nastopilo tudi obdobje samostojne Glasbene šole Slovenska Bistrica. Pobudnik za njeno ustanovitev in hkrati njen prvi ravnatelj je bil prav gospod Oskar Štakul.

Leta 1974 se je Glasbena šola Slovenska Bistrica na željo učiteljev priključila Centru za glasbeno vzgojo Maribor kot zunanja organizacijska enota, ustanovljena  pa sta bila tudi oddelka v Poljčanah in Oplotnici. Pouk v obeh oddelkih poteka še danes. V obeh krajih smo uspeli pridobiti nove, lepe in lastne prostore; poprej gostujoči v osnovnih šolah obeh krajev, danes pa muzicirajoč v zgradbi starega poljčanskega vrtca ter prostorih oplotniške graščine.

V okviru glasbene šole je leta 1980 pod mentorstvom Olje Ilić zaživela še baletna šola. Zaradi kadrovskih težav je bil baletni oddelek leta 1985 ukinjen in je ponovno zaživel šele leta 1992 s prihodom učiteljice Matee Brečko.

Nenehne težave s pomanjkanjem števila učilnic kakor tudi težave z njih primernostjo so botrovale številnim selitvam bistriške glasbene šole. Od leta 1949 do 1984 je šola domovala v prostorih kulturnega doma (današnji Slomškov dom), nato sta sledili še selitvi v prostore osnovne šole na Vošnjakovi ulici in za tem še v prostore bistriškega gradu. Dolgoročna rešitev je bila izgradnja povsem nove in sodobnejše glasbene šole, ki je zrasla na sedanji lokaciji v Ozki ulici leta 1999.

Zaradi kvalitetnega kadrovanja, naraščajočega števila vpisanih učencev in videnja lastne vizije razvoja, so se delavci šole leta 2005 izrekli za postopno osamosvojitev in slednjič tudi odcepitev od takratne SGBŠ Maribor, danes KGB Maribor, pri čemer je idejo o samostojni glasbeni šoli odločno podprla tudi Občina Slovenska Bistrica.

Samostojno pot  je Glasbena šola Slovenska Bistrica pričela 1. septembra 2010.

Velika zahvala za angažiranost in podporo k ustanovitvi samostojnega javnega zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica gre ravnateljici Konservatorija za glasbo in balet Maribor, gospe Heleni Meško.

Izjemne zasluge v procesu osamosvojitve in ustanovitve samostojnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica pa ima vsekakor gospod Ignac Pančič, ki je bil v. d. ravnatelj do leta 2013, ko je prevzel delo pomočnika ravnateljice, ravnateljevanje pa poteka izpod rok gospe Radmile Bikić Magdić.

Želite videti več fotografij?

Kliknite na gumb GALERIJA in dostopajte do galerije fotografij GŠSB
Dostopnost