Vizija in poslanstvo

GŠSB

Dolgoročni cilji GŠ Slovenska Bistrica temeljijo na ciljih in nalogah vzgoje in izobraževanja v glasbenih šolah, ki jih opredeljuje Zakon o glasbenih šolah.

Poslanstvo glasbene šole je odkrivanje in razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti, vzgajanje in razvijanje delovnih navad, javnega nastopanja, pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno izobraževanje ter doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ansamblih, orkestrih in plesnih skupinah.

Glasbena šola Slovenska Bistrica

Pri nas imamo samo talentirane in zelo izkušene glasbenike, ki učijo klavir, violino, bobne, kitaro in druge inštrumente, učite pa se lahko tudi balet.
0
učencev
0
profesorjev
0
programov
0
nagrad v letu 2016/17

Omogočiti glasbeno izobraževanje tudi učencem iz bolj oddaljenih lokacij. Na dislociranih oddelkih Oplotnica in Poljčane ohraniti enako število vpisnih učencev oz. skrbeti in omogočiti šolanje v programu glasbene pripravnice. Šola se mora še naprej vključevati v življenje in delo na lokalnem in regionalnem nivoju; koncerti, proslave, obletnice, otvoritve, sodelovati z ostalimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi v mestu in občini.

Skrbeti moramo za vzpostavljanje pogojev za normalno delo, za nadaljnjo obnovo šole, izboljšanje materialnih pogojev za nabavo instrumentov, glasbene opreme in gradiva.

Glasba je moralni zakon. Glasba daje dušo vesolju, krila umu, polet domišljiji, in šarm ter veselje do življenja.

Platon

Navdušenje srca se nehote izraža s pesmijo, plesom in ritmičnim gibanjem telesa.

Knjiga sprememb

Glasba je hrana ljubezni.

William Shakespeare
Dostopnost