ORGANI ZAVODA

SVET ZAVODA  organ upravljanja zavoda, ki ga sestavlja 11 članov, mandat je začel veljati 17. 4. 2019 in traja 4 leta.

Zap. št. PRIIMEK in IME OBLIKOVANJE
5 predstavnikov delavcev zavoda
1 Kukovič Valter predsednik sveta zavoda
2 Lorber Magda namestnica predsednika
3 Pančič Tadeja
4 Vodušek Simona
5 Pleteršek Mateja
3 predstavnice ustanovitelja občine Slov. Bistrica
6 Hren Brigita
7 Jamnik Franja
8 Vizjak Olga
3 predstavnice sveta staršev
9 Mateja Košak
10 Berdnik Majda
11 Kosajnč Nataša

 

SVET STARŠEV  ima v delovanju šole pomembno posvetovalno vlogo in ga sestavlja 11 članov, sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek matične šole in dislociranih oddelkov ima po enega predstavnika. Ravnatelj pri svojem delu in načrtovanju stališča in pobude staršev skrbno analizira in jih upošteva. Svet staršev ima tri člane v svetu zavoda

Zap. št. PRIIMEK in IME ODDELEK 
1 Rumež Samo godala
2 Bauman Irena dislociran oddelek Poljčane
3 Očko Natalija dislociran oddelek Oplotnica
4 Brezovnik Nives flavta, kljunasta flavta
5 Kosajnč Nataša klavir, petje
6 Berdnik Majda harmonika
7 Košak Mateja kitara, citre
8 Pučnik M. Kristina klarinet, saksofon
9 Mikložič Klavdija plesna pripravnica, balet
10 Alenka Lah Kalan trobila, tolkala
11 Metka Lešnik glasbena pripravnica

 

Za dodatne informacije lahko pišete v tajništvo šole tajnistvo@glasbena-sb.si

Dostopnost
AllEscort