ORGANI ZAVODA

SVET ZAVODA  organ upravljanja zavoda, ki ga sestavlja 11 članov, mandat je začel veljati 13. 4. 2023 in traja 4 leta.

Zap. št. PRIIMEK in IME OBLIKOVANJE
5 predstavnikov delavcev zavoda
1 Kukovič Valter predsednik sveta zavoda
2 Skrbiš Neja namestnica predsednika
3 Vodušek Simona
4 Lorber Magda
5 Skrbiš Peter
3 predstavnice ustanovitelja občine Slov. Bistrica
6 Kregar Polona
7 Razboršek Nina
8 Hren Brigita
3 predstavniki sveta staršev
9 Rumež Samo
10 Očko Natalija
11 Hren Dizdarević Tatjana

SVET STARŠEV  ima v delovanju šole pomembno posvetovalno vlogo in ga sestavlja 11 članov, sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek matične šole in dislociranih oddelkov ima po enega predstavnika. Ravnatelj pri svojem delu in načrtovanju stališča in pobude staršev skrbno analizira in jih upošteva. Svet staršev ima tri člane v svetu zavoda

Zap. št. PRIIMEK in IME ODDELEK 
1 Rumež Samo godala (violina, violončelo)
2 Grm Julija dislociran oddelek Poljčane
3 Očko Natalija dislociran oddelek Oplotnica
4 Brezovnik Nives pihala (flavta, kljunasta flavta, klarinet, saksofon)
5 Berdnik Majda klavir, petje
6 Hren Dizdarević Tatjana harmonika
7 Gselman Anastazija brenkala (kitara, citre)
8 Lah Kalan Alenka trobila
9 Bračič Marko tolkala
10 Šarman Nina Lilija plesna pripravnica, balet
11 Stampfer Janja glasbena pripravnica

Za dodatne informacije lahko pišete v tajništvo šole tajnistvo@glasbena-sb.si

Dostopnost