Ozka ulica 1
2310 Slovenska Bistrica
Datum: 28. 8. 2020

Spoštovani starši, dragi učenci.

Po prav posebnem zaključku lanskega šolskega leta in nekoliko drugačnih počitnicah, smo pripravljeni na novo šolsko leto. Tudi začetek novega šolskega leta bo nekoliko drugačen, kot smo ga bili vajeni, a smo zelo veseli, da bomo pouk lahko izvajali v prostorih šole in tako napolnili učilnice z glasbo in vedoželjnostjo.

V šolskem letu 2020/2021 se bo pouk pričel izvajati po »modelu B«, kar pomeni izvajanje vseh programov in predmetov za vse učence v prostorih šoli, ob upoštevanju strogih navodilih in priporočili NIJZ in MIZŠ.

NAVODILA ZA PRVI ŠOLSKI DAN – Torek, 1. 9. 2020
Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

-V šolo prihajajo zdravi otroki in zaposleni.
-Nujno upoštevanje priporočil NIJZ: upoštevanje varnostne razdalje, uporaba maske, uporaba razkužila.
-Starši učencev Glasbene pripravnice, Plesne pripravnice in Baleta bodo obveščeni po elektronski pošti o urniku in razporeditvi v skupine, s strani učiteljice.
-Učitelji individualnega pouka bodo kontaktirali učence oz. starše (sms, telefon, elektronska pošta) in se z vami dogovorili za urnike, prav tako vas seznanili z urniki za Nauka o glasbi in Solfeggia. Učenci, ki do 1. 9. 2020 niste prejeli urnika od svojih učiteljev, se lahko 1. 9. 2020 zglasite v šoli ob uri, ko je vaš učitelj prisoten na šoli. KLIK RAZPORED DELITVE URNIKOV
Vsi učenci bodo s poukom pričeli od srede, 2. 9. 2020 dalje po urniku.
-Pouk šolskih orkestrov se bo izvajal v manjših skupinah (sekcijske vaje) in ob upoštevanju predpisane varnostne razdalje. Več informacij o urniku in pričetku vaj boste prejeli naknadno.
-V učilnicah in vseh vidnih mestih so objavljene infografike z navodili o higieni kašlja, uporabi mask in higieni umivanja rok.
-Priporočila za uporabo mask
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2
Odrasli in učenci od 12. leta naprej maske nosijo ob prihodu/odhodu in v skupnih prostorih.
-Vodenje redne dnevne evidence prisotnih učencev pri pouku (za primer okužbe in posledično iskanja stikov).

Vsem staršem in učencem se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in sodelovanje v času razglašene epidemije v preteklem šolskem letu, verjamemo, da bomo s skupnim sodelovanjem uspešno nadaljevali naše poslanstvo in nemoteno izvajali vse načrtovane dejavnosti. Zato ravnajmo samozaščitno in odgovorno.

V primeru nejasnosti ali težav pokličite v tajništvo šole (02 818 11 09) ali pišite na mail: tajnistvo@glasbena-sb.si in spremljajte našo spletno stran in FB stran.

S spoštovanjem in lepimi pozdravi,
Radmila Bikić Magdić, ravnateljica

RAZPORED DELITEV URNIKOV KLIK

URNIKI IN POTREBŠČINE ZA SKUPINSKI POUK:

Slovenska Bistrica KLIK

Poljčane KLIK

Oplotnica KLIK

Balet in plesna pripravnica KLIK

OBVESTILO OB PRIČETKU ŠOLE KLIK

HIŠNI RED KLIK