Glasbena šola

Poslanstvo glasbene šole je odkrivanje in razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti, vzgajanje in razvijanje delovnih navad, javnega nastopanja, pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno izobraževanje ter doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ansamblih, orkestrih in plesnih skupinah.

Balet

Ples je osnovno izrazno sredstvo. Telo je plesni instrument – z njim lahko sprožamo čustva, ustvarjamo in se sporazumevamo. Ples omogoča otroku celovit razvoj, tako telesni kot duševni. Pouk plesa spodbuja tudi otrokov socialni razvoj, saj poteka v skupini, kjer se večja pozornost posveča posameznikovi osebnosti.

Druge dejavnosti

Druge dejavnosti, ki jih organiziramo na šoli so tudi različni orkestri in zbor. Imamo pihalni orkester, harmonikarski orkester, godalni orkester in orffov orkester glasbene šole Slovenska Bistrica.
Dostopnost