Potek izobraževanja

2017
Predšolska glasbena vzgoja

V predšolsko glasbeno vzgojo se vključijo otroci brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti. Namen te vzgoje je petletnemu otroku omogočiti intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do glasbene vzgoje v predšolskem obdobju. Otrok razvija glasbene sposobnosti skozi igro. Pouk se izvaja enkrat tedensko po 45 minut.

 

2017
Glasbena pripravnica

Program glasbene pripravnice traja 1 leto. Starost učencev je 6 let; šoloobvezni otroci. Program je naravnan tako, da omogoča intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do glasbene vzgoje. Otrok skozi igro razvija glasbene sposobnosti, zaradi katerih se lažje odloča za vpis k instrumentalnem pouku. Pouk poteka enkrat tedensko po 60 minut.

 

 

2017
Nauk o glasbi in solfeggio

Nauk o glasbi s kompleksnimi glasbenimi dejavnostmi spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Učence uvaja v razumevanje glasbenega zapisa v reproduktivni in produktivni smeri. Načrtovan je skladno z otrokovimi kronološkimi in glasbenorazvojnimi zakonitostmi v starosti od sedem do dvanajst let. Pouk je skupinski, zato vključuje vse elemente socializacije, z glasbenega vidika pa terja prilagajanje lastne muzikalnosti skupinskemu delu.

 

2017
Glasba

Sprejemni preizkus je pogoj za vpis v izobraževalni program glasba. Z njim se ugotavlja glasbena nadarjenost oziroma razvitost elementarnih glasbenih sposobnosti, fizične dispozicije in zdravstveno stanje učenca. Individualni pouk se izvaja dvakrat tedensko po 30 oziroma 45 minut.

 

Skupine inštrumentov

glasba
SOLOPETJE

Petje

Petje

Citre

Citre

Citre

SOLOPETJE

Brenkala

Kitara, citre, harfa, ukulele, balalajka, lira, …

godala

Godala

Violina, viola, violončelo, kontrabas.

HARMONIKA

Harmonika

Harmonika

SOLOPETJE

Klavir

Klavir

PIHALA

Flavta

Piščal, flavta, oboa, klarinet, fagot, …

TROBILA TOLKALA

Trobila-Tolkala

Trobenta, rog, pozavna, tuba, bobni, pavke, palčke, triangel, ksilofon, vibrafon, …

PIHALA

Klarinet – saksofon

Klarinet, saksofon.

Trajanje programov

Zap. št. Predmet Šifra    Nižja stopnja

1.obd  2.obd.   sk.

Višja stopnja SKUPAJ
1. KLAVIR KLA 2          4           6 2 8
2. HARMONIKA HAM 2          4           6 2 8
3. VIOLINA VIO 2          4           6 2 8
4. VIOLA VLA 2          4           6 2 8
5. VIOLONČELO VLC 2          4           6 2 8
6. KITARA KIT 2          4           6 2 8
7. KLJUNASTA FLAVTA KFL 2          4           6 2 8
8. FLAVTA FLA 2          4           6 2 8
9. KLARINET KLT 2          4           6 2 8
10. SAKSOFON SAX 2          4           6 2 8
11. ROG ROG 2          4           6 2 8
12. TROBENTA TRP 2          4           6 2 8
13. POZAVNA POZ 2          4           6 2 8
14. DRUGA KONIČNA TROBILA DRT 2          4           6 2 8
15. TOLKALA TOL 2          4           6 2 8
16. CITRE CIT             4           4 2 6
17. PETJE PET             4           4 2 6
17. PLESNA PRIPRAVNICA PLP              1 do 3
19. BALET BAL             4           4 2 6
20. GLASBENA PRIPRAVNICA GLP 1
21. PREDŠOLSKA GLAS. VZGOJA PGV 1

Dostopnost