Orkestri

Orkester je glasbeno-instrumentalna zasedba, ki jo sestavlja večja skupina glasbenikov, izvajalcev na glasbene instrumente. Vsaka instrumentalna skupina ima svojega tako imenovanega voditelja, ki je odgovoren za vodenje te skupine in za igranje solističnih delov skladbe. Orkestre lahko delimo kvantitativno, torej na število izvajalcev oziroma glede velikosti zasedbe, kvalitativno – glede na glasebene instrumente, ki tvorijo zasedbo ali glede na zvrst glasbe, ki jo orkester izvaja.

Na naši šoli deluje vrsta zasedb, kjer poteka vzgoja za skupinsko muziciranje. Zaradi vsakoletne menjave dela članov je delo in kvalitetna rast velik izziv za mentorje. S strokovnim in požrtvovalnim delom dosegajo zavidljive rezultate na koncertnih odrih in na tekmovanjih.
  • PIHALNI ORKESTER SLOVENSKA BISTRICA – Mentor: Jernej Senegačnik, ml.
  • HARMONIKARSKI ORKESTER GŠ SLOVENSKA BISTRICA – Mentorica: Radmila Bikić Magdić
  • GODALNI ORKESTER GŠ SLOVENSKA BISTRICA – Mentorica: Katjuša Majcenič
  • ORFFOV ORKESTER GŠ SLOVENSKA BISTRICA – Mentorica: Kristina Marjanović
  • ZBOR GŠ SLOVENSKA BISTRICA – Mentorica: Petra Turk Rupreht

Zbori

Pevski zbor je vokalna glasbena skupina v kateri posamezni part izvaja več pevcev. Za uspešno petje v zboru in izvedbo pesmi potrebujemo sledeče veščine: petje melodije po delih pesmi in vrsti glasu, spremljanje lastnega petja in opažanje napak, spremljanje in kontroliranje jakosti glasu, pevec se mora zliti z zborom in ne sme peti kot solist, pevec potrebuje zmožnost hitrega branja in učenja melodije,  pevec si mora zapomniti melodijo in kar najbolj pozorno spremljati zborovodjo/zborovodkinjo ali dirigenta/dirigentko, pevec potrebuje visok nivo mentalne in slušne pozornosti, pevec mora biti sprejemljiv za navodila drugih, tudi če se sam kot pevec z njimi ne strinja, zaradi usklajenosti zbora.

Dostopnost